Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Dziedzictwo kulturowe w regionie Zobacz
Dzieje myśli o sztuce Zobacz
Europejskie, narodowe i regionalne strategie ochrony dziedzictwa kulturowego Zobacz
Historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki Zobacz
Historia rzemiosł artystycznych Zobacz
Historia sztuki współczesnej Zobacz
Konserwatorstwo Zobacz
Metodologia historii sztuki Zobacz
Muzealnictwo Zobacz
Ochrona zabytków nieruchomych i archeologicznych Zobacz
Ochrona zabytków ruchomych Zobacz
Restytucja dóbr kultury Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/