Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Dokumentacja Zobacz
Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury Zobacz
Historia sztuki powszechnej i polskiej Zobacz
Komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa Zobacz
Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych Zobacz
Podstawy historii i zabytkoznawstwo dzieł sztuki Zobacz
Podstawy konserwatorstwa Zobacz
Podstawy muzealnictwa Zobacz
Prawna ochrona zabytków Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/